Hyppää sisältöön

Esitykset 1.7.2018 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi

Julkaisuajankohta 31.7.2017 15.58
Tiedote

PNy, 31.7.2017

Esitykset 1.7.2018 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi tulee lähettää elokuun 28 päivään 2017 mennessä osoitteeseen

Tulli
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto, Tullausyksikkö
Nimikkeistö- ja tullietuusryhmä
PL 512
00101 Helsinki

sekä  molempiin alla mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.

Hakemuksessa voidaan esittää uutta tullisuspensiota/tariffikiintiötä tai voimassa olevan suspension/kiintiön lakkauttamista tai kuvauksen muutosta. Lisäksi voimassa olevaan kiintiöön voi esittää kiintiömäärän muutosta.

Yksityiskohtaiset tiedot yksipuolisten tullisuspensioiden ja autonomisten tariffikiintiöiden ehdoista sekä näitä vahvistettaessa noudatettavasta käsittelyjärjestyksestä on julkaistu komission tiedonannossa (2011/C 363/02) (EUVL C 363/13.12.2011).

Neuvoston asetukset tullisuspensioiden ja tariffikiintiöiden muutoksista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (http://eur-lex.europa.eu) kaksi kertaa vuodessa (joulu–tammikuu, kesä–heinäkuu).

Esitysten laatiminen

Esitys tehdään komission lomakkeen (LIITE: Annex I, II) mukaisesti ja siihen on liitettävä asian käsittelyn edellyttämä yksityiskohtainen selvitys. Käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakemus laaditaan englanniksi; tavaran kuvaus kuitenkin myös suomeksi.

  • Nimike sekä tuotteen kuvaus ja sen käyttötarkoitus

Tavaran nimike ilmoitetaan vähintään yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroisen koodin tarkkuudella. Esittävän yrityksen tulee varmistaa nimikkeen oikeellisuus. Epäselvissä tapauksissa on syytä käyttää tullin asiantuntemusta.

Tavara tulee kuvata riittävän täsmällisesti, jotta se voitaisiin selvästi erottaa muista samaan nimikkeeseen luokiteltavista tavaroista. Yksityiskohtainen kuvaus annetaan pääsääntöisesti liitteenä (tietolehti), jossa tulee antaa kaikki tarvittavat tiedot tavaran teknisistä ominaisuuksista ja soveltuvin osin sen toiminnasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin selvittää, valmistetaanko samaa tai vastaavaa tavaraa unionissa.

Tavaran sekä siitä valmistettavan tuotteen käyttötarkoitus on riittävän tarkoin selvitettävä.

  • Saatavuus Euroopan unionissa

Tullisuspensio voidaan myöntää vain, jos samaa tai vastaavaa tavaraa ei ole saatavana unionissa. Suspension hakijalta edellytetään siitä näyttöä. Näyttövelvollisuus voidaan täyttää esim. kulloinkin ko. alan johtaville yhteisöyrityksille osoitetulla tarjouspyynnöllä, johon on saatu kielteinen vastaus.

Tariffikiintiö voidaan myöntää, jos saman tai vastaavan tavaran tuotanto unionissa on riittämätöntä; kiintiö myönnetään vain puuttuvan määrän osalta.

  • Yrityksen yhteyshenkilö

Esityksen käsittelyä varten hakemuksessa tulee mainita yrityksen nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta ja jolla on riittävät tiedot esityksen kohteen teknisistä ominaisuuksista ja sen käytöstä sekä muista esityksen käsittelyn kannalta tärkeistä seikoista.

Hakemusten käsittely

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolla tutkitaan alustavasti tehdyt esitykset ja hakijoilta pyydetään tarvittaessa lisäselvitys. Siinä tapauksessa, että komissio ei hyväksy esitystä komiteakäsittelyyn, asiasta ilmoitetaan esityksen tehneelle yritykselle.

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston edustaja osallistuu komitean työskentelyyn. Jos komiteakäsittelyssä vastustetaan esityksen hyväksymistä, ilmoitetaan esityksen tehneelle yritykselle vastustava maa sekä yhteystiedot esitystä vastustavasta yrityksestä. Tällöin Suomessa esityksen tehneen yrityksen velvollisuus on ottaa yhteys vastustavaan yritykseen. Ellei tällaista yhteydenottoa voida osoittaa, esitys katsotaan pääsääntöisesti rauenneeksi.

Lisätietoja:

  • Pirjo Nyberg, etunimi.sukunimi@tulli.fi
  • Minna Nyberg, etunimi.sukunimi@tulli.fi

LIITE

ANNEX I

Form for:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)

(Member State: )

Part I

(to be published on DG TAXUD website)

1.   Combined Nomenclature code:

2.   Precise product description taking into account customs tariff criteria:

For chemical products only (mainly chapter 28 + 29 of Combined Nomenclature):

3.   (i)   CUS No (Reference number in European Customs Inventory of Chemicals):

(ii)  CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):

(iii) Other No:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)

(Member State: )

Part II

(to be public for the members of ETQG)

4.   Further information including commercial denomination, mode of operation, intended use of the imported product, type of product in which it is to be incorporated and end-use of that product:

For chemical products only:

5.   Structural formula:

6.   Products are subject to a patent:

Yes/No

If yes, number of the patent and of issuing authority:

7.   Products are subject to an anti-dumping/anti-subsidy measure:

Yes/No

If yes, further explanation why a tariff suspension/quota is requested:

8.   Name and addresses of firms known in the EU approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products (obligatory for quota requests):

Dates and results of these approaches:

Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in question:

9.   Calculation of tariff quota volume:

Annual consumption of applicant:

Annual EU production:

Requested tariff quota volume:

10. Special remarks:

(i)  indication of similar tariff suspensions or quotas:

(ii)  indication of existing binding tariff information:

(iii) other remarks:

 

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)

(Member State: )

Part III

(for Commission only)

11. Request submitted by:

Address:

Tel./Fax:

E-mail:

12. Anticipated annual imports for 20XX (first year of the validity period requested):

— value (in EUR):

— quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):

13. Current imports (for 20XX — 2 year) (year preceding the year in which the request is made):

— value (in EUR):

— quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):

14. Applicable duty rate at the time of the request (including preferential agreements, free trade agreements, if they exist for the origin of the requested goods):

Third country duty rate:

Preferential duty rate applicable: yes/no (if yes, duty rate: …)

15. Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:

16. Origin of requested goods:

Name of non-EU producer:

Country:

17. Names and addresses of the user in the EU:

Address:

Tel./Fax:

E-mail:

18. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet— see Annex II to this communication) (obligatory)

Annexes (products data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)

Number of pages:

NB: If any of the items of information in part II or III is confidential, separate pages, clearly labelled as such, have to be added. The level of confidentiality needs to be specified also on the cover page.

ANNEX II

Form for:

DECLARATION OF NON-EXISTENCE OF AN EXCLUSIVE TRADING AGREEMENT (*)

Name:

Address:

Tel./Fax:

E-mail:

Name and function of signatory:

I herewith declare, on behalf of (company's name) that the following product(s)

(product description(s))

is/are not subject to an exclusive trading agreement.

(Signature, date)

(*) Exclusive trading agreements are any agreements that hinder other companies than the applicant to import the requested product(s)

THT