Hyppää sisältöön

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som ska träda i kraft 1.7.2014

Utgivningsdatum 19.6.2013 11.26 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.21
Pressmeddelande

71/2013, RSo/MNy

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 juli 2014 bör senast den 16 augusti 2013 skickas under adress Tullen, Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, Förtullningsenheten, Gruppen för tullförmåner, PB 512, 00101 Helsingfors samt till nedannämnda e-postadresser.

I ansökan kan man föreslå att en ny tullsuspension eller tullkvot införs, att beskrivningen av en gällande suspension eller kvot ändras eller att en gällande suspension eller kvot avskaffas. Dessutom kan man föreslå att volymen ändras i en gällande kvot.

Detaljerade upplysningar om villkoren för autonoma tullsuspensioner och tullkvoter samt om behandlingsordningen vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande (2011/C 363/02) (EUVL C 363/13.12.2011):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:363:0006:0017:SV:PDF

Rådets förordningar om ändring av tullsuspensioner och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (http://eur-lex.europa.eu) två gånger om året (december-januari, juni-juli).

Upprättande av ansökan

Ansökan ska göras enligt kommissionens formulär (Annex I, II  nedan) och ansökan bör åtföljas av en detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet kräver. Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska för att handläggningen ska gå snabbare; varubeskrivningen dock också på svenska.

Varukod, produktbeskrivning och användningssyfte

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör ansökan bör försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av tullens sakkunskap.

Varan ska beskrivas tillräckligt exakt så att varan klart kan åtskiljas från övriga varor som klassificeras enligt samma varukod. Den detaljerade beskrivningen ges i regel i en bilaga (datablad) som innehåller alla nödvändiga uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för att man ska kunna reda ut om samma eller motsvarande varor tillverkas inom unionen.

Man bör noggrant redogöra för i vilket syfte varan och den produkt som kommer att tillverkas av varan används.

Tillgång på varan i Europeiska gemenskapen

En tullsuspension kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns att tillgå inom unionen. Detta ska bevisas av den sökande. Bevisningsskyldigheten kan fullgöras t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

Tullkvoter kan beviljas endast om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig inom unionen. Kvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan ska företaget i sin ansökan nämna en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Handläggning av ansökningar

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelningen gör en preliminär granskning av de inlämnade ansökningarna och ber vid behov om tilläggsuppgifter av de sökande. I det fall att kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, sänder Tullen ett meddelande om saken till det företag som gjort ansökan.

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelningens representant deltar i kommitténs arbete. Om man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett godkännande av ansökan, informerar Tullen det företag som gjort ansökan om vilket land som motsätter sig samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig ansökan. Då är det företag som gjort ansökan här i Finland förpliktigat att ta kontakt med det företag som motsätter sig ansökan. Ifall det inte kan påvisas att kontakt har tagits anser man i regel att ansökan har förfallit.

Mera information:
Minna Nyberg, tfn 040 332 2723, förnamn.efternamn@tulli.fi
Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171, förnamn.efternamn@tulli.

Bilaga


ANNEX I
Form for:
REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)
(Member State: )
Part I
(to be published on DG TAXUD website)

1.   Combined Nomenclature code:
2.   Precise product description taking into account customs tariff criteria:
For chemical products only (mainly chapter 28 + 29 of Combined Nomenclature):
3.   (i)   CUS No (Reference number in European Customs Inventory of Chemicals):
(ii)  CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):
(iii) Other No:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)
(Member State: )
Part II
(to be public for the members of ETQG)

4.   Further information including commercial denomination, mode of operation, intended use of the imported product, type of product in which it is to be incorporated and end-use of that product:
For chemical products only:
5.   Structural formula:
6.   Products are subject to a patent:
Yes/No
If yes, number of the patent and of issuing authority:
7.   Products are subject to an anti-dumping/anti-subsidy measure:
Yes/No
If yes, further explanation why a tariff suspension/quota is requested:
8.   Name and addresses of firms known in the EU approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products (obligatory for quota requests):
Dates and results of these approaches:
Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in question:
9.   Calculation of tariff quota volume:
Annual consumption of applicant:
Annual EU production:
Requested tariff quota volume:
10. Special remarks:
(i)  indication of similar tariff suspensions or quotas:
(ii)  indication of existing binding tariff information:
(iii) other remarks:

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION/TARIFF QUOTA (Delete inappropriate measure)
(Member State: )
Part III
(for Commission only)

11. Request submitted by:
Address:
Tel./Fax:
E-mail:
12. Anticipated annual imports for 20XX (first year of the validity period requested):
— value (in EUR):
— quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):
13. Current imports (for 20XX — 2 year) (year preceding the year in which the request is made):
— value (in EUR):
— quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):
14. Applicable duty rate at the time of the request (including preferential agreements, free trade agreements, if they exist for the origin of the requested goods):
Third country duty rate:
Preferential duty rate applicable: yes/no (if yes, duty rate: …)
15. Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:
16. Origin of requested goods:
Name of non-EU producer:
Country:
17. Names and addresses of the user in the EU:
Address:
Tel./Fax:
E-mail:
18. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet— see Annex II to this communication) (obligatory)
Annexes (products data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)
Number of pages:
NB: If any of the items of information in part II or III is confidential, separate pages, clearly labelled as such, have to be added. The level of confidentiality needs to be specified also on the cover page.

ANNEX II
Form for:
DECLARATION OF NON-EXISTENCE OF AN EXCLUSIVE TRADING AGREEMENT (*)

Name:
Address:
Tel./Fax:
E-mail:
Name and function of signatory:
I herewith declare, on behalf of (company's name) that the following product(s)
(product description(s))
is/are not subject to an exclusive trading agreement.

(Signature, date)

(*) Exclusive trading agreements are any agreements that hinder other companies than the applicant to import the requested product(s) 

TMD