Hyppää sisältöön

Esitykset 1.7.2011 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi

Julkaisuajankohta 31.5.2010 13.27
Tiedote

95/2010, RAS/TSe

Esitykset 1.7.2011 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi tulee lähettää elokuun 23 päivään 2010 mennessä osoitteeseen Tullihallitus/ Ulkomaankauppa- ja verotusosasto/Nimikkeistö- ja tullietuusyksikkö, PL 512, 00101 Helsinki sekä alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Hakemuksessa voidaan esittää uutta tullisuspensiota/tariffikiintiötä tai voimassa olevan suspension/kiintiön lakkauttamista tai kuvauksen muutosta. Lisäksi voimassa olevaan kiintiöön voi esittää kiintiömäärän muutosta. Hakemukset voidaan tehdä suomenkielisinä, mutta käsittelyn nopeuttamiseksi suositellaan englannin kielen käyttöä. Hakijamaaksi merkitään Suomi ja hakijaksi National Board of Customs, Box 512, 00101 Helsinki.

Yksityiskohtaiset tiedot autonomisten tullisuspensioiden ja tariffikiintiöiden ehdoista sekä näitä vahvistettaessa noudatettavasta käsittelyjärjestyksestä on julkaistu komission tiedonannossa 98/C 128/02 (EYVL C 128/25.04.1998). Neuvoston asetukset tullisuspensioiden ja tariffikiintiöiden muutoksista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (http://eur-lex.europa.eu) kaksi kertaa vuodessa (joulu-tammikuu, kesä-heinäkuu).

Esitysten laatiminen

Esitys tehdään komission kaksiosaisen kaavan (Liitteet 1 ja 2) mukaisesti ja siihen on  liitettävä asian käsittelyn edellyttämä yksityiskohtainen selvitys.

Nimike sekä tavaran kuvaus ja sen käyttötarkoitus

Tavaran nimike ilmoitetaan vähintään yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroisen koodin tarkkuudella. Esittävän yrityksen tulee varmistaa nimikkeen oikeellisuus. Epäselvissä tapauksissa on syytä käyttää tullilaitoksen asiantuntemusta.

Tavara tulee kuvata riittävän täsmällisesti, jotta se voitaisiin selvästi erottaa muista samaan nimikkeeseen luokiteltavista tavaroista. Yksityiskohtainen kuvaus annetaan pääsääntöisesti liitteenä (data-lehti), jossa tulee antaa kaikki tarvittavat tiedot tavaran teknisistä ominaisuuksista ja soveltuvin osin sen toiminnasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin selvittää, valmistetaanko samaa tai vastaavaa tavaraa yhteisössä.

Tavaran sekä siitä valmistettavan tuotteen käyttötarkoitus on riittävän tarkoin selvitettävä.

Saatavuus Euroopan yhteisöissä

Tullisuspensio voidaan myöntää vain, jos samaa tai vastaavaa tavaraa ei ole saatavana yhteisössä. Suspension hakijalta edellytetään siitä näyttöä. Näyttövelvollisuus voidaan täyttää esim. kulloinkin ko. alan johtaville yhteisöyrityksille osoitetulla tarjouspyynnöllä, johon on saatu kielteinen vastaus.

Tariffikiintiö voidaan myöntää, jos saman tai vastaavan tavaran tuotanto yhteisössä on riittämätöntä; kiintiö myönnetään vain puuttuvan määrän osalta.

Yrityksen yhteyshenkilö

Esityksen käsittelyä varten hakemuksessa tulee mainita yrityksen nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta ja jolla on riittävät tiedot esityksen kohteen teknisistä ominaisuuksista ja sen käytöstä sekä muista esityksen käsittelyn kannalta tärkeistä seikoista.

Hakemusten käsittely

Tullihallituksessa tutkitaan alustavasti tehdyt esitykset ja hakijoilta pyydetään tarvittaessa lisäselvitys. Siinä tapauksessa, että komissio ei hyväksy esitystä komiteakäsittelyyn, Tullihallitus ilmoittaa asiasta esityksen tehneelle yritykselle.

Tullihallituksen edustaja osallistuu komitean työskentelyyn. Jos komiteakäsittelyssä vastustetaan esityksen hyväksymistä, Tullihallitus ilmoittaa esityksen tehneelle yritykselle vastustavan maan sekä yhteystiedot esitystä vastustavasta yrityksestä. Tällöin Suomessa esityksen tehneen yrityksen velvollisuus on ottaa yhteys vastustavaan yritykseen. Ellei tällaista yhteydenottoa voida osoittaa, esitys katsotaan pääsääntöisesti rauenneeksi.

Lisätietoja: Tarja Seesoja, puh. 020 492 2116, etunimi.sukunimi@tulli.fi

Liite 1                       REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

                                                                                       Member State: Finland

                                                                                                             Part I

1. Combined nomenclature code:

2. Precise product description taking into account customs tariff criteria:

3. Further information including commercial denomination, packaging, mode of operation, intended use of the imported product, type of  product in which it is to be incorporated and end-use of that product:

4. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet):

5. (a)   Name and addresses of firms known in the Community or in a third country with preferential tariff arrangements approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products:

(b) Dates and results of these approches:

(c) Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the puropse in
question:

6. Special remarks (e.g. indication of similar or old suspension or quota, indication on existing binding tariff information:Liite 2                                 REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

                                                                                       Member State: Finland

                                                                                                             Part II

1.  Combined nomenclature code:

2.  Request submitted by: National Board of Customs

Address: Box 512, 00101 Helsinki

Telephone/telex/fax: + 20 492 2118 (fax)

3.  Anticipated annual imports:

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

4.  Current imports (preceding year):

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

5.  Period requested:

6.  Applicable duty rate at the time of the request:

7.  Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:

8.  Name and address of non-Community producer:

9.  Names and addresses of the importer and the user in the Community:

For chemical products:

10. CUS No (Reference number in European Customs Inventory of  Chemicals)    and CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):

11. Structural formula:

Annexes (product data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)

(date)

NB:

If any of the items of information in part I or II is confidential, it may be sent to the Commission under separate cover.

THT