Hyppää sisältöön

Esitykset 1.1.2018 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi

10.1.2017 9.26
Tiedote

MNy

Esitykset 1.1.2018 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöiksi tulee lähettää helmikuun 24 päivään 2017 mennessä osoitteeseen

Tulli
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto, Tullausyksikkö
Nimikkeistö- ja tullietuusryhmä
PL 512
00101 Helsinki

sekä  molempiin alla mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.

Hakemuksessa voidaan esittää uutta tullisuspensiota/tariffikiintiötä tai voimassa olevan suspension/kiintiön lakkauttamista tai kuvauksen muutosta. Lisäksi voimassa olevaan kiintiöön voi esittää kiintiömäärän muutosta.

Yksityiskohtaiset tiedot yksipuolisten tullisuspensioiden ja autonomisten tariffikiintiöiden ehdoista sekä näitä vahvistettaessa noudatettavasta käsittelyjärjestyksestä on julkaistu komission tiedonannossa (2011/C 363/02) (EUVL C 363/13.12.2011).

Neuvoston asetukset tullisuspensioiden ja tariffikiintiöiden muutoksista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (http://eur-lex.europa.eu) kaksi kertaa vuodessa (joulu-tammikuu, kesä-heinäkuu).

Esitysten laatiminen

Esitys tehdään komission lomakkeen (LIITE: Annex I, II) mukaisesti ja siihen on liitettävä asian käsittelyn edellyttämä yksityiskohtainen selvitys. Käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakemus laaditaan englanniksi; tavaran kuvaus kuitenkin myös suomeksi.

-      Nimike sekä tuotteen kuvaus ja sen käyttötarkoitus

Tavaran nimike ilmoitetaan vähintään yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroisen koodin tarkkuudella. Esittävän yrityksen tulee varmistaa nimikkeen oikeellisuus. Epäselvissä tapauksissa on syytä käyttää tullin asiantuntemusta.

Tavara tulee kuvata riittävän täsmällisesti, jotta se voitaisiin selvästi erottaa muista samaan nimikkeeseen luokiteltavista tavaroista. Yksityiskohtainen kuvaus annetaan pääsääntöisesti liitteenä (tietolehti), jossa tulee antaa kaikki tarvittavat tiedot tavaran teknisistä ominaisuuksista ja soveltuvin osin sen toiminnasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin selvittää, valmistetaanko samaa tai vastaavaa tavaraa unionissa.

Tavaran sekä siitä valmistettavan tuotteen käyttötarkoitus on riittävän tarkoin selvitettävä.

-      Saatavuus Euroopan unionissa

Tullisuspensio voidaan myöntää vain, jos samaa tai vastaavaa tavaraa ei ole saatavana unionissa. Suspension hakijalta edellytetään siitä näyttöä. Näyttövelvollisuus voidaan täyttää esim. kulloinkin ko. alan johtaville yhteisöyrityksille osoitetulla tarjouspyynnöllä, johon on saatu kielteinen vastaus.

Tariffikiintiö voidaan myöntää, jos saman tai vastaavan tavaran tuotanto unionissa on riittämätöntä; kiintiö myönnetään vain puuttuvan määrän osalta.

-      Yrityksen yhteyshenkilö

Esityksen käsittelyä varten hakemuksessa tulee mainita yrityksen nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta ja jolla on riittävät tiedot esityksen kohteen teknisistä ominaisuuksista ja sen käytöstä sekä muista esityksen käsittelyn kannalta tärkeistä seikoista.

Hakemusten käsittely

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolla tutkitaan alustavasti tehdyt esitykset ja hakijoilta pyydetään tarvittaessa lisäselvitys. Siinä tapauksessa, että komissio ei hyväksy esitystä komiteakäsittelyyn, asiasta ilmoitetaan esityksen tehneelle yritykselle.

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston edustaja osallistuu komitean työskentelyyn. Jos komiteakäsittelyssä vastustetaan esityksen hyväksymistä, ilmoitetaan esityksen tehneelle yritykselle vastustava maa sekä yhteystiedot esitystä vastustavasta yrityksestä. Tällöin Suomessa esityksen tehneen yrityksen velvollisuus on ottaa yhteys vastustavaan yritykseen. Ellei tällaista yhteydenottoa voida osoittaa, esitys katsotaan pääsääntöisesti rauenneeksi.

Lisätietoja:
Pirjo Nyberg, etunimi.sukunimi@tulli.fi
Minna Nyberg, etunimi.sukunimi@tulli.fi

THT