Hyppää sisältöön

Angivande av tilläggskod för särskild upplysning i importtulldeklaration

Utgivningsdatum 7.4.2010 15.06 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.25
Pressmeddelande

60/2010, JS

Tullstyrelsen gav den 25 mars 2010 TMD nr 52/010/10 om hur den nya punktskattelagen som trädde i kraft den 1 april 2010 kommer att påverka datainnehållet i importtulldeklarationer och den 31 mars 2010 TMD nr 58/010/10 med vilket tidpunkten för när tilläggskoden för särskild upplysning och punktskattenumret ska börja anges i EDI-meddelanden sköts upp på grund av en bristfällighet i Tullens system.

När harmoniserade punktskattepliktiga produkter överförs i samband med förtullningen till uppskovsförfarandet, ska man i fråga om dessa produkter på rubriknivå i EDI-meddelanden ange den registrerade avsändarens punktskattenummer och tilläggskoden för särskild upplysning XFA.

I fråga om nationellt punktskattepliktiga produkter ska man på rubriknivå i EDI-meddelanden ange den godkända upplagshavarens eller registrerade mottagarens punktskattenummer och tilläggskoden för särskild upplysning XFB.

Alla andra anvisningar och uppgiftskrav som meddelades i TMD 52/010/10 gäller fortfarande, det är bara ovan nämnda tilläggskoder som har ändrats.

Tilläggskoden för särskild upplysning och punktskattenumret ska anges i EDI-meddelanden fr.o.m. den 1 maj 2010.

TMD