Hyppää sisältöön

Erittäin sokeripitoisten tuotteiden tuonti tullietuuskohtelulla, ilmoituksen peruuttaminen

Julkaisuajankohta 6.5.2014 12.41
Tiedote

43/2014, LL

Komissio julkaisi 7.11.2007 (EUVL C 265)  ilmoituksen (varoituksen)  tuojille CN-nimikkeeseen 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 20 95, 1901 90 99, 2101 20 98, 2106 90 98 ja 3302 10 29 kuuluvista erittäin sokeripitoisista tuotteista. Ilmoituksen mukaan oli perusteltu syy epäillä mainittujen tuotteiden alkuperää ja tuotteille annettujen alkuperäselvitysten oikeellisuutta.

Unionin tuojia, jotka esittivät alkuperäselvityksiä tullietuuskohtelun saamiseksi mainittujen tuotteiden tuonnissa, kehotettiin toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet. Kysymyksessä olevien tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen tullietuuskohtelulla saattoi aiheuttaa tullivelan syntymisen. 

Komission nyt antaman uuden ilmoituksen mukaan (EUVL C 130, 29.4.2014) perusteltuja syitä epäillä puheena olevien tuotteiden alkuperää ei voida enää näyttää toteen. Tämän vuoksi tuojille vuonna 2007 annettu ilmoitus on peruutettu.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT