Hyppää sisältöön

EORI-numeron ilmoittaminen vienti-ilmoituksella 15.6.2010 alkaen

11.6.2010 10.54
Tiedote

105/2010, AH

Viennin asiakasohje nro 44 on korvannut tämän THT:n 105/010/11.6.2010 ohjeen >> EORI- ja arvonlisäveronumeron ilmoittaminen vienti-ilmoituksella (pdf)


Tullihallituksen päätöksellä 93/010/2010 EORI-numeron käyttäminen on määrätty pakolliseksi myös vienti-ilmoituksella. Suomen tullin vientiasiakkaaksi rekisteröityneet yritykset ovat automaattisesti EORI-numeron haltijoita. Suomessa EORI-numerona käytetään y-tunnusta muodossa FI1234567-8. Niille Suomessa vienti-ilmoituksia jättäville yrityksille, jotka eivät ole rekisteröityneet Suomen tullin vientiasiakkaiksi, kyseinen määräys ei toistaiseksi aiheuta mitään muutoksia. Vaikka EORI-numero on EU:n lainsäädännön (ja em. Tullihallituksen päätöksen) mukaisesti pakollinen vienti-ilmoituksella, tuon numeron ei satunnaisen vienti-ilmoittajan tapauksessa tarvitse välttämättä olla etukäteen Tullilta haettu. EU:n tullilainsäädäntöä täydentävien ohjeiden (guidelines) mukaan vienti-ilmoituksilla hyväksytään myös tullin järjestelmän muodostama tapauskohtainen, ainutkertainen viite (ns. EORI-ad hoc -numero). Suomen ELEX-järjestelmä muodostaa tuon viitteen automaattisesti, joten satunnainen viejä voi edelleen toimia kuten ennenkin, ilmoittamalla normaalisti y-tunnuksensa ilmoituksen kohdassa ’viejä’.

Muuhun EU-maahan sijoittautunut viejä

Mikäli viejä on sijoittautunut muuhun EU-maahan kuin Suomeen, ilmoituksella on aina annettava viejän kotimaan yritystunnus. Jos tavara fyysisesti siirretään toisesta EU-maasta Suomeen ennen vientimenettelyyn ilmoittamista, on ao. yrityksen tullut kuitenkin hakea arvonlisäverovalvonnallisista syistä erikseen suomalainen y-tunnus (vat-tunnus). Tätä suomalaista y-tunnusta ei saa ilmoittaa kohdassa ’viejä’, vaan se ilmoitetaan lisätietona uuden koodin FIXFH kohdalle (koodin voimaantulo 21.6.2010, ks. tarkemmin THT 99/010/10, ajalla 15.6. - 20.6. voi tunnuksen ilmoittaa kohdassa FIXXX). Kohdassa ’viejä’ on aina ilmoitettava viejän kotimaan y-tunnus, johon EORI-status yleensä (jäsenmaasta riippumatta) on kytketty. Tullin järjestelmät suorittavat automaattisesti EORI-numeron tarkistuksen. EU:n lainsäädännön mukaan kukin jäsenmaa itse myöntää omille yrityksilleen EORI-numerot. Toistaiseksi Suomen tulli voi kuitenkin myöntää myös muuhun EU-maahan sijoittautuneelle viejille tapauskohtaisia EORI-numeroita. Myöhemmin jouduttaneen käytäntöä tiukentamaan siten, että tämä on mahdollista vain suomalaisille viejille.

THT