Hyppää sisältöön

Ennakkotarkkailu kolmansista maista tuotaville rauta- ja terästuotteille

3.5.2016 15.07
Tiedote

38/2016, MSR

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 2016/670 on otettu käyttöön ennakkotarkkailu kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnissa. Asetus julkaistiin 29.4.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 115 ja se tuli voimaan 30.4.2016.

Asetusta sovelletaan 1.5.2016 alkaen.

Ennakkotarkkailu koskee seuraavien tuotteiden tuontia:

7207 11 14

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7219

7220

7221

7222

7223

7225

7226

7227

7228

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307 19 10

7307 23

7307 91 00

7307 93 11

7307 93 19

7307 99 80

7318 12 90

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 41

7318 15 59

7318 15 69

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

Edellä mainittujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen edellyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten (Suomessa Tulli) antaman tarkkailuasiakirjan esittämistä 3.6.2016 alkaen.

Asetus koskee nettopainoltaan yli 2 500 kg:n tuontia.  Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista peräisin olevat tuotteet jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkkailuasiakirjan hakeminen

Tarkkailuasiakirjaa haetaan lomakkeella 654A. Lomake on sähköisenä Tullin nettisivuilla.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää jäljennös kauppalaskusta tai tilausvahvistuksesta.

Tuojan on myös pyynnöstä esitettävä tuottajaterästehtaan antama tuotantotodistus esim. sellaisissa tapauksissa, joissa tavaroita ei osteta suoraan tuottajamaasta.

Tarkkailuasiakirjahakemus toimitetaan allekirjoitettuna joko postitse osoitteella Tulli, PL 512, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi

Tarkkailuasiakirja on voimassa kaikkialla unionissa. Sen voimassaoloaika on neljä kuukautta. Käyttämätön tai osittain käytetty tarkkailuasiakirja voidaan uusia samaksi ajaksi.

THT