Hyppää sisältöön

Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen

28.12.2011 9.38
Tiedote

226/2011, PLK/K. Lietkari

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1443/2011) tulee voimaan 1.1.2012. Moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotetaan 2,34 senttiä litralta ja dieselöljyn hiilidioksidiveroa 2,65 senttiä litralta. Dieselöljyn veronkorotus tehdään aikaisemmin säädetyn 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousee  10,55 senttiä litralta.

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1444/2011) tulee voimaan 1.1.2013. Polttoturpeen veroa korotetaan kolme euroa megawattitunnilta vuoden 2013 alusta aikaisemmin säädetyn yhden euron suuruisen korotuksen sijasta, jolloin vero nousee nykyisestä 1,9 eurosta 4,9 euroon megawattitunnilta. Turpeen vero nousee vuoden 2015 alusta 5,9 euroon megawattitunnilta aikaisemmin säädetyn yhden euron megawattitunnilta korotuksen perusteella.

THT