Hyppää sisältöön

Ändringar i lagar om energibeskattning

Utgivningsdatum 30.12.2015 14.17 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.20
Pressmeddelande

122/2015, MCM/KL

Höjning av koldioxidskatt

Lagen om punktskatt på flytande bränslen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt lagarna om ändring av dessa lagar ändras med verkan från den 1 januari 2016 så att koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner höjs. Värdet per ton koldioxid som är beräkningsgrunden för koldioxidskatten på lätt och tung brännolja samt på stenkol, naturgas och flytgas höjs från nuvarande 44 euro till 54 euro, vilket motsvarar en höjning av den totala skattenivån på i genomsnitt 14 procent.

Ändringar inom gruvdrift

Lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ändras också från början av år 2017 så att den el som förbrukas inom gruvdrift och utvinning av mineraler överförs från den högre elskatteklassen I tillbaka till industrins lägre elskatteklass II. Gruvdriften får också tillbaka rätten till skatteåterbäring för energiintensiv industri. Därtill görs vissa lagtekniska ändringar i lagen.

Skattetabeller

 

Produkt

Produkt-

grupp

Energiinnehålls-

skatt

Koldioxidskatt

Försörjnings-
beredskaps-
avgift

Sammanlagt

Motorbensin cent/l

10

51,20

16,25

0,68

68,13

Bensin för små motorer cent/l

11

31,20

16,25

0,68

48,13

Bioetanol cent/l

20

33,60

10,67

0,68

44,95

Bioetanol R cent/l

21

33,60

5,33

0,68

39,61

Bioetanol T cent/l

22

33,60

0,00

0,68

34,28

MTBE cent/l

23

41,60

13,21

0,68

55,49

MTBE R cent/l

24

41,60

11,75

0,68

54,03

MTBE T cent/l

25

41,60

10,30

0,68

52,58

TAME cent/l

26

44,80

14,22

0,68

59,70

TAME R cent/l

27

44,80

12,94

0,68

58,42

TAME T cent/l

28

44,80

11,66

0,68

57,14

ETBE cent/l

29

43,20

13,72

0,68

57,60

ETBE R cent/l

30

43,20

11,18

0,68

55,06

ETBE T cent/l

31

43,20

8,64

0,68

52,52

TAEE cent/l

32

46,40

14,73

0,68

61,81

TAEE R cent/l

33

46,40

12,59

0,68

59,67

TAEE T cent/l

34

46,40

10,46

0,68

57,54

Biobensin cent/l

38

51,20

16,25

0,68

68,13

Biobensin R cent/l

39

51,20

8,13

0,68

60,01

Biobensin T cent/l

40

51,20

0,00

0,68

51,88

Etanoldiesel cent/l

47

14,53

10,90

0,35

25,78

Etanoldiesel cent/l R

48

14,53

5,99

0,35

20,87

Etanoldiesel cent/l T

49

14,53

1,07

0,35

15,95

Dieseloljacent/l

50

31,65

18,61

0,35

50,61

Dieseloljapara cent/l

51

24,89

17,58

0,35

42,82

Biodieseloljacent/l

52

29,01

17,06

0,35

46,42

BiodieseloljaR cent/l

53

29,01

8,53

0,35

37,89

BiodieseloljaT cent/l

54

29,01

0,00

0,35

29,36

BiodieseloljaP cent/l

55

24,89

17,58

0,35

42,82

BiodieseloljaP R cent/l

56

24,89

8,79

0,35

34,03

BiodieseloljaP T cent/l

57

24,89

0,00

0,35

25,24

Lätt brännoljacent/l

60

9,30

14,40

0,35

24,05

Lätt brännolja svavelfricent/l

61

6,65

14,40

0,35

21,40

Biobrännoljacent/l

62

6,65

14,40

0,35

21,40

BiobrännoljaR cent/l

63

6,65

7,20

0,35

14,20

BiobrännoljaT cent/l

64

6,65

0,00

0,35

7,00

Tung brännoljacent/kg

71

7,59

17,49

0,28

25,36

Flygpetroleumcent/l

81

55,68

17,99

0,35

74,02

Flygbensincent/l

91

50,72

16,10

0,68

67,50

Metanol cent/l

100

25,60

8,13

0,68

34,41

Metanol R cent/l

101

25,60

4,06

0,68

30,34

Metanol T cent/l

102

25,60

0,00

0,68

26,28

SKATTETABELL 1

Produkt

Produkt-

grupp

Energiinnehålls-skatt

Koldioxidskatt

Försörjnings-

beredskaps-

avgift

Sammanlagt

Stenkol, stenkolsbri-ketter, fasta bränslen av stenkol euro/t

1

47,10

130,26

1,18

178,54

Naturgas, euro/MWh

2

6,65

10,69

0,084

17,424

SKATTETABELL 2

Produk

Produkt- tgrupp

Energi-skatt

Försörjnings-beredskaps- avgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh

—skatteklassI

1

2,24

0,013

2,253

—skatteklassII

2

0,69

0,013

0,703

Tallolja cent/kg

3

25,36

0

25,36

Bränntorv euro/MWh

4

3,40

0

3,40

SKATTETABELL

Produkt

Produkt-grupp

Energiinnehålls-skatt

Koldioxid-skatt

Försörjnings-beredskaps-

avgift

Sammanlagt

------------------------

-----------

-------------------

-----------------

-------------

-----------

Flytgas cent/kg

110

8,50

16,32

0,11

24,93

Bioflytgas cent/kg

111

8,50

16,32

0,11

24,93

Bioflytgas R cent/

112

8,50

8,16

0,11

16,77

Bioflytgas T cent/kg 113 8,50 0,00 0,11 8,61
TMD