Hyppää sisältöön

Energiaverolakien muutokset 1.1.2013

29.11.2012 13.37
Tiedote

141/2012, MT/AS

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakia sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996) muutetaan siten, että energiaverotuksen painopistettä siirretään vähäpäästöisyyteen kannustavaksi korottamalla lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 30 eurosta 35 euroon. Muutos toteutetaan tuottoneutraalisti siten, että samalla kunkin polttoaineen energiasisältöveroa alennetaan 7,70 eurosta 6,65 euroon megawattitunnilta (kivihiilellä 54,54 eurosta 47,10 euroon tonnilta). Maakaasusta kannetaan alennettua energiasisältö veroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun.

Lisäksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan siten, että kaupallisen vesiliikenteen polttoaineiden verottomuus laajennetaan koskemaan myös maakaasua ja kivihiiltä.

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2013.


Liitteet: verotaulukot

VEROTAULUKKO

Tuote

Tuoteryhmä

Energiasisältövero

Hiilidioksidivero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Moottoribensiini snt/l

10

50,36

14,00

0,68

65,04

Pienmoottoribensiini snt/l

11

30,36

14,00

0,68

45,04

Bioetanoli snt/l

20

33,05

9,19

0,68

42,92

Bioetanoli R snt/l

21

33,05

4,59

0,68

38,32

Bioetanoli T snt/l

22

33,05

0,00

0,68

33,73

MTBE snt/l

23

40,91

11,37

0,68

52,96

MTBE R snt/l

24

40,91

10,12

0,68

51,71

MTBE T snt/l

25

40,91

8,87

0,68

50,46

TAME snt/l

26

44,06

12,25

0,68

56,99

TAME R snt/l

27

44,06

11,14

0,68

55,88

TAME T snt/l

28

44,06

10,04

0,68

54,78

ETBE snt/l

29

42,49

11,81

0,68

54,98

ETBE R snt/l

30

42,49

9,62

0,68

52,79

ETBE T snt/l

31

42,49

7,44

0,68

50,61

TAEE snt/l

32

45,64

12,68

0,68

59,00

TAEE R snt/l

33

45,64

10,85

0,68

57,17

TAEE T snt/l

34

45,64

9,01

0,68

55,33

Biobensiini snt/l

38

50,36

14,00

0,68

65,04

Biobensiini R snt/l

39

50,36

7,00

0,68

58,04

Biobensiini T snt/l

40

50,36

0,00

0,68

51,04

Dieselöljy snt/l

50

30,70

15,90

0,35

46,95

Dieselöljy para snt/l

51

24,00

15,01

0,35

39,36

Biodieselöljy snt/l

52

28,14

14,57

0,35

43,06

Biodieselöljy R snt/l

53

28,14

7,29

0,35

35,78

Biodieselöljy T snt/l

54

28,14

0,00

0,35

28,49

Biodieselöljy P snt/l

55

24,00

15,01

0,35

39,36

Biodieselöljy P R snt/l

56

24,00

7,51

0,35

31,86

Biodieselöljy P T snt/l

57

24,00

0,00

0,35

24,35

Kevyt polttoöljy snt/l

60

9,30

9,34

0,35

18,99

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l

61

6,65

9,34

0,35

16,34

Biopolttoöljy snt/l

62

6,65

9,34

0,35

16,34

Biopolttoöljy R snt/l

63

6,65

4,67

0,35

11,67

Biopolttoöljy T snt/l

64

6,65

0,00

0,35

7,00

Raskas polttoöljy snt/kg

71

7,59

11,34

0,28

19,21

Lentopetroli snt/l

81

54,76

15,28

0,35

70,39

Lentobensiini snt/l

91

49,88

13,56

0,68

64,12

Metanoli snt/l

100

25,18

7,00

0,68

32,86

Metanoli R snt/l

101

25,18

3,50

0,68

29,36

Metanoli T snt/l

102

25,18

0,00

0,68

25,86

VEROTAULUKKO 1

Tuote

Tuoteryhmä

Energiasisältövero

Hiilidioksidivero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet
euroa/t

1

47,10

84,43

1,18

132,71

Maakaasu, euroa/MWh

2

6,65*

6,93

0,084

13,664

*Maakaasun energiasisältövero on 4,45 euroa/MWh 1.1.2013—31.12.2014.

 

VEROTAULUKKO 2 

Tuote

Tuoteryhmä

Energiavero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Sähkö snt/kWh

— veroluokka I

1

1,69

0,013

1,703

— veroluokka II

2

0,69

0,013

0,703

Mäntyöljy snt/kg

3

19,21

0

19,21

Polttoturve euroa/MWh

4

5,90*

0

5,90

*Polttoturpeen vero on 4,90 euroa/MWh 1.1.2013–31.12.2014.

THT