Hyppää sisältöön

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

20.5.2016 9.00Tulli, Tilasto

Energian osuus Suomen tavaraviennistä enää vain kuusi prosenttia

Energiakaupan alijäämä pienin vuosikymmeneen

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo vajosi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viime vuonna 37 prosenttia ja oli noin 7,5 miljardia euroa. Vuosittainen energian tuonti oli arvoltaan alle kymmenen miljardia euroa viimeksi vuonna 2010. Energian tuonnin arvon osuus kokonaistuonnista kutistui hieman alle 14 prosenttiin. Osuus oli pienin vuosikymmeneen. Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa energian tuonnin arvo laski edelleen 35 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja osuus kokonaistuonnista pieneni noin 12 prosenttiin.

Energiatuotteiden, eli enimmäkseen öljyjalosteiden, vienti kasvoi finanssikriisin jälkeisinä vuosina, ja oli vuonna 2013 jo melkein seitsemän miljardia euroa. Viennin arvon kasvu kuitenkin taittui vuonna 2014. Viime vuonna energian viennin arvo romahti edelleen 40 prosenttia ja jäi 3,6 miljardiin euroon. Energian osuus Suomen tavaraviennistä supistui tuolloin noin seitsemään prosenttiin edellisvuoden 11 prosentista. Alkuvuonna 2016 osuus pieneni edelleen noin prosenttiyksikön. Energiatuotteiden osuus Suomen viennistä on nyt palautunut vuoden 2008 kriisiä edeltäneelle tasolle, kun se 2010-luvun alkuvuosina kävi jopa yli kymmenessä prosentissa.

Suomen energiatuotteiden kauppa on aina ollut selvästi alijäämäistä. Alijäämä pienentyi hiukan 2012–2013 öljytuotteiden viennin arvon kasvun myötä, ja vuonna 2014 alijäämä supistui selvästi 5,9 miljardiin euroon tuontihintojen laskun vuoksi. Vuonna 2015 vajetta energiakaupassa tuli vain 3,8 miljardia euroa, mikä oli vähiten vuosikymmeneen. Alijäämä väheni myös kuluvan vuoden tammi-helmikuussa vuodentakaisesta. Energiatuotteiden kaupan suuri vaje näkyy selvästi kokonaiskauppataseessa. Kauppatase oli viime vuonna noin 550 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta ilman energiatuotteita laskettuna se olisi ollut noin 3,3 miljardia euroa ylijäämäinen.

Venäjä on yhä Suomen selvästi suurin energiatuotteiden toimittaja, vaikkakin sen osuus on laskenut jyrkästi vuodesta 2013 alkaen. 2000-luvulla Venäjän osuus oli suurimmillaan lähes 80 prosenttia Suomen energiatuonnista. Viime vuonna sen osuus energian tuonnista oli enää vajaat 59 prosenttia. Tämän vuoden tammi-helmikuussa maan osuus oli pudonnut edelleen 54 prosenttiin. Seuraavaksi suurimmat tuontimaat olivat viime vuonna Ruotsi, Alankomaat, Tanska ja Norja. Venäjältä tuodaan raakaöljyä, kivihiiltä, kaasua ja öljyjalosteita, Ruotsista öljyjalosteita ja sähkövirtaa.

Suomen energiatuotteiden viennissä Ruotsin osuus on viime vuosina kasvanut hieman. Vuonna 2014 maan osuus oli 27 prosenttia ja viime vuonna lähes prosenttiyksikön enemmän. Tämän vuoden tammi-helmikuussa sen osuus nousi 30 prosenttiin. Muita tärkeitä Suomen viemän energian ostajamaita viime vuonna olivat Iso-Britannia, Alankomaat ja Viro.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Energiatuotteiden ulkomaankauppa 2005-2016(1-2)
  • Energiatuotteiden ulkomaankauppa 2005-2016(1-2)

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus