Elintarvikkeiden ravintoarvotiedot pakollisiksi ja uusi voimakassuolaisuusasetus voimaan 13.12.2016

17.2.2017 9.05
Tiedote

Elintarviketietoasetuksen mukaisesti suurimpaan osaan pakatuista elintarvikkeista on vaadittu ravintoarvotiedot 13.12.2016 alkaen. Samalla myös ravintoarvoilmoituksessa annettavat tiedot sekä niiden järjestys muuttuivat.

Mikä muuttuu?

Aiemmin ravintoarvotiedot olivat pakollisia vain tietyissä tuotteissa, kuten erityisruokavaliovalmisteissa sekä elintarvikkeissa, joissa oli ravitsemus- ja terveysväitteitä tai joita oli täydennetty vitamiineilla tai kivennäisaineilla.

Elintarvikkeiden ravintosisältötietoja vertailemalla kuluttajan on helpompi tehdä valintoja ruokia ostaessaan.

Mitä pitää ilmoittaa?

Ravintoarvotiedot täytyy ilmoittaa yhtenä kokonaisuutena. Ravintoarvoilmoituksessa on ilmoitettava tuotteen energiasisältö, rasva, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, sokerit, proteiini ja suola, edellä mainitussa järjestyksessä. Suolapitoisuus lasketaan kertomalla tuotteen natriumpitoisuus 2,5:llä. Tarvittaessa ravintoarvoilmoituksen välittömään läheisyyteen voidaan liittää maininta, että suolapitoisuus johtuu yksinomaan tuotteessa luontaisesti esiintyvästä natriumista.

Mitä saa lisäksi ilmoittaa?

Pakollisten tietojen lisäksi tuotteesta saa ilmoittaa myös kertatyydyttymättömät rasvat, monityydyttymättömät rasvat, polyolit, tärkkelys, ravintokuitu sekä vitamiinit ja kivennäisaineet, jos tuote sisältää niitä lainsäädännössä mainitun merkitsevän määrän.

Mihin ei vaadita ravintoarvomerkintää?

Joidenkin elintarvikeryhmien tuotteet on vapautettu pakollisesta ravintoarvoilmoituksesta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi juomavedet, yrtit ja mausteet, suola ja ruokasuolavalmisteet, pöytämakeuttajat, purukumit ja elintarvikelisäaineet. Ravintoarvoilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä sellaisiin tuotteisiin, joiden pakkauksen suurimman pinnan pinta-ala on pienempi kuin 25 cm2. Pakollisesta ravintoarvoilmoituksesta vapautetut elintarvikkeet on lueteltu kokonaisuudessaan elintarviketietoasetuksen liitteessä.

Mikä muuttuu voimakassuolaisuusmerkinnöissä?

Myös voimakassuolaisuutta koskeva uusi kansallinen asetus astui voimaan 13.12.2016. Uudessa asetuksessa voimakassuolaisuusmerkinnän rajat muuttuivat suolapitoisuuden uudesta laskentatavasta johtuen. Voimakassuolaisuusmerkintä vaaditaan sellaisiin tiettyjen elintarvikeryhmien tuotteisiin, jotka ovat ravitsemuksellisesti merkittäviä suolan lähteitä ja joissa on suolaa yli asetuksessa määritettyjen pitoisuusrajojen. Tällaisia tuoteryhmiä ovat juustot, makkarat, muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet, kalavalmisteet, ruokaleivät ja hapankorput, aamiaisviljavalmisteet, valmisruoat ja nautintavalmiit ateriankomponentit sekä napostelutuotteet. Merkintä voimakassuolaisuudesta täytyy tehdä ravintoarvotietojen läheisyyteen.

Tullivalvonta

Vuonna 2017 Tulli valvoo tuotteiden ravintosisällön osalta erityisesti suola- ja rasvapitoisuuksia.

Lainsäädäntöä aiheesta:

Asiakastiedotteet