Elintarvikkeiden ja kasvisten tarkastuspaikkojen haku alkaa elokuussa

1.7.2019 8.45
Tiedote

EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontaktimateriaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja voi 14.12.2019 alkaen tuoda EU:n ulkopuolelta maahan vain tiettyjen rajatarkastusasemien kautta.

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy jatkossa tehdä joko ennalta nimetyllä ja hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai muussa valvontapisteessä (CP), jolle täytyy myös hakea hyväksyntä etukäteen. Muu valvontapiste voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Lisäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Miten muun valvontapisteen asemaa haetaan?

Yrityksen tai huolitsijan on itse haettava etukäteen varastolleen muun valvontapisteen asemaa. Tulli avaa elokuussa hakumenettelyn, jolla kerätään tiedot varastoista, jotka haluavat tulla hyväksytyksi muuksi valvontapisteeksi. Täytä kysely 31.8.2019 mennessä, jos haluat varmistua siitä, että tarkastettavat tuotteet ehditään siirtää halutulle varastolle ennen 14.12.2019, jolloin uusi valvonta-asetus tulee voimaan. Tulli tarkastaa kaikki muun valvontapisteen asemaa hakeneet varastot ja esittää niiden hyväksymistä maa- ja metsätalousministeriölle.  

Tullaboratoriets meddelanden