Hyppää sisältöön

Etelä-Suomen AVi tiedottaa
Eläinten maahantuonnin tehovalvonta Helsingin satamissa 19.5.2017

23.5.2017 12.58
Tiedote

Helsingin satamissa suoritettiin jälleen läänineläinlääkäreiden toimesta matkailijoiden tehovalvontaa perjantaina 19.5. Tarkoituksena oli tarkastaa Suomeen matkaavien lemmikkien maahantuloedellytyksiä sekä lisätä lemmikkien kanssa liikkuvien tietoisuutta tuontivaatimuksista sekä tautiriskeistä. Pistokoevalvonta toteutettiin yhteistyössä Tullin ja eläinlääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Lemmikkien maahantuonti ilman vaadittuja rokotuksia ja lääkitystä tarkoittaa, että nämä saattavat tartuttaa raivotautia tai ekinokokkia suomalaisiin lemmikkeihin ja ihmisiin. Laittoman maahantuonnin epäillään olevan laajamittaista ja järjestäytynyttä toimintaa, johon liittyy myös harmaata taloutta.

Puutteita koirien rokotuksissa

Perjantai-illan aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit tarkastivat 19 koiraa. Näistä kuuden koiran kohdalla oli maahantuloedellytysten kohdalla puutteita. Kolme koiraa sai palautusmääräyksen eli ne käännytettiin takaisin Viroon, niiltä puuttui joko passi tai voimassa oleva rabiesrokotus. Kolmen koiran kohdalla annettiin määräys käydä ottamassa ekinokokkilääkitys. Edellä olevat puutteet todettiin tavallisten Helsinki-Tallinna matkustajien koirilla.

Maahantuojan tulee tehdä ilmoitus ammattimaisesta eläintenvälitystoiminnasta aluehallintovirastoon sekä sisämarkkinatuonnissa maahantuojan on oltava rekisteröity Eviraan.

Maahantuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja ekinokokkilääkitys. Mikäli koiralla havaitaan puutteita rokotuksissa tai lääkityksessä, tehdään tautiriskiarvio ja sen perusteella koira joko lähetetään takaisin lähtömaahan, eristetään tai lopetetaan. Virallinen raivotautiepäily johtaa lähes aina eläimen lopettamiseen. Suomessa ei vielä tällä hetkellä esiinny rabiesta eikä ekinokokkia ja huolena on, että kyseiset taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Eläinten maahantuontiin liittyvää tietoa on Eviran nettisivulla:
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/lemmikki-mukaan-matkalle/

Lisätietoja:
läänineläinlääkäri Sari Haikka, p. 0295 016 104
[email protected]
Etelä-Suomen AVi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVi) Lehdistötiedotteet