Hyppää sisältöön

Edustaja: Muista valtuutus DDP-lähetyksissä

Julkaisuajankohta 25.6.2020 8.25

Tulliedustaja tarvitsee aina tavaroiden tulli-ilmoittamiseen kirjallisen valtuutuksen tavaranhaltijalta. Jos valtuutusta ei ole, edustajan katsotaan toimivan omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että edustaja vastaa syntyvästä tullivelasta sekä siitä, että ilmoitus sisältää oikeat ja täydelliset tiedot lähetyksestä.

Tulliedustajalla on erityisen tärkeää olla valtuudet, kun tavarat toimitetaan tullattuna eli toimitusehdolla DDP (Delivered Duty Paid). Kun tavarat tilataan toimitusehdolla DDP, myyjä yleensä hoitaa koko kuljetusprosessin, johon kuuluvat vienti- ja tuontimuodollisuudet, sekä maksaa tulli- ja verokustannukset. Täytyy kuitenkin muistaa, että myyjä ei voi olla tullauksen ilmoittaja, vaan ilmoittajan on unionin tullikoodeksin mukaan aina oltava Euroopan unioniin sijoittunut yritys.

Vaikka edustaja usein saa toimeksiannon myyjältä, on edustajalla oltava tavaranhaltijan myöntämä valtuutus, jotta se voi tehdä tulli-ilmoituksia tavaranhaltijan lukuun. Valtuutuksen perusteella määräytyy tullauksien ilmoittaja. Ilmoittaja vastaa syntyvästä tullivelasta, ilmoituksessa olevien tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä sekä ilmoitusta täydentävien asiakirjojen aitoudesta, oikeellisuudesta ja pätevyydestä. Tyypillisesti ilmoittajana on joko tavaranhaltijaksi ilmoitettu maahantuoja tai hänen edustajansa, edustusmuodosta riippuen.

Jos taas edustajalta puuttuu tavaranhaltijan myöntämä valtuutus, edustaja vastaa kaikista tullauksiin liittyvistä velvoitteista, kuten tulli-ilmoituksen sekä sen liiteasiakirjojen aitoudesta, oikeellisuudesta ja pätevyydestä. Edustaja on vastuussa myös Tullin jälkitarkastuksessa mahdollisesti aiheutuvista tulli- tai veroseuraamuksista.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet