Hyppää sisältöön

EDI-deklaranters tillstånd till självarkivering upphör att gälla

Utgivningsdatum 8.11.2011 12.59 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.56
Pressmeddelande

183/2011, JS/HHo

Tullstyrelsen

Cirkulär

Dnr
183/010/11

Datum
7.11.2011

Målgrupper
Tulldistrikten
EDI-importdeklaranter med självarkiveringstillstånd

De självarkiveringstillstånd som tulldistrikten beviljat EDI-deklaranter upphör att gälla den 1 januari 2012 utan att tulldistrikten fattar något beslut om återkallande av tillstånden och utan att de separat meddelar därom.

Arkiveringen av förtullningshandlingar ska ordnas enligt Tullstyrelsens föreskrift 182/010/11 av den 7 november 2011 (Tullstyrelsens beslut om självarkivering vid elektronisk tulldeklarering – publiceras i Tullstyrelsens meddelanden, november 2011).

TMD