Hyppää sisältöön

Ecuador är part i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru sedan början av 2017

Utgivningsdatum 3.1.2017 8.44 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 16.13
Pressmeddelande

LL

Ecuador har blivit part i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru genom ett anslutningsprotokoll, som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning EUT L 356, 24.12.2016. Protokollet tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2017. Eftersom protokollet tillämpas provisoriskt tillämpas också avtalet provisoriskt. Det ömsesidiga handelsavtalet finns publicerat i EUT L 354, 21.12.2012.Produkter med ursprung i EU beviljas tullförmåner i Ecuador och produkter med ursprung i Ecuador i EU. Tullnedsättningslistorna mellan EU och Ecuador finns i anslutningsprotokollet.

Handelsavtalets ursprungsregler finns angivna i avtalets bilaga II (s.2075–2179). De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 2099). Ursprungsreglerna i tillägg 2A till bilaga II (s. 2162) kan inom ramen för tullkvoter tillämpas i stället för reglerna i tillägg 2. Undantagen och kvoterna i tillägg 2A anges i form av anmärkningar (1–9). Dessa anmärkningar har ändrats genom bilaga VI till anslutningsprotokollet.

Handelsavtalet mellan Europeiska unionen å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan började tillämpas provisoriskt mellan EU och Peru den 1 mars 2013 (se TMD 26/2013) och mellan EU och Colombia den 1 augusti 2013 (TMD 107/2013).

I ursprungsintygen (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration från godkänd exportör) anges Ecuador, Colombia eller Peru som ursprungsland vid export från Andinska gemenskapen. Ursprungsintygen gäller i 12 månader efter att varucertifikatet utfärdats eller fakturadeklarationen upprättats.

Texten i fakturadeklarationen är lik den traditionella mallen:

The exporter of the products covered by this document (customs [or competent governmental] authorisation No ….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin.

Ursprungsreglerna innehåller inte någon bestämmelse om förbud mot tullrestitution eller om bokföringsmässig uppdelning av material.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

TMD