Hyppää sisältöön

Ecuador mukaan EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen vuoden 2017 alusta lähtien

Julkaisuajankohta 3.1.2017 8.44
Tiedote

LL

Ecuador on liittynyt EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liittymispöytäkirjalla, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL L 356, 24.12.2016.  Pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1.1.2017 lähtien.  Pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen seurauksena myös sopimusta sovelletaan väliaikaisesti. Tämä vastavuoroinen kauppasopimus on julkaistu EUVL L 354, 21.12.2012.

EU:n alkuperätuotteet saavat tullietuuksia Ecuadorissa ja Ecuadorin alkuperätuotteet EU:ssa. Tullinalennusluettelot EU:n ja Ecuadorin välillä on julkaistu liittymispöytäkirjassa.

Kauppasopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 2075 – 2179). Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat sopimuksen liitteen II lisäyksessä 2 (s. 2099 - ). Liitteen II lisäyksessä 2A esitettyjä alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa lisäyksen 2 sääntöjen sijasta kiintiöiden rajoissa (s.2162 - ). Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt ja kiintiöt on esitetty huomautuksina 1 – 9.   Näitä lisäyksen 2A huomautuksia on muutettu liittymispöytäkirjan liitteessä VI.

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen EU:n ja Perun välillä alkoi 1.3.2013 (THT 26/2013) ja vastaavasti EU:n ja Kolumbian välillä 1.8.2013 lähtien (THT 107/2013).

Alkuperäselvityksissä (EUR.1 –tavaratodistus tai (valtuutetun viejän) kauppalaskuilmoitus) alkuperämaana  ilmoitetaan viennissä Andien yhteisöstä kysymykseen tuleva yksittäinen  maa  eli Ecuador, Kolumbia tai Peru.  Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta alkuperätodistuksen antamisesta tai kauppalaskuilmoituksen laatimisesta.

Kauppalaskuilmoituksen teksti noudattaa perinteistä mallia:

The exporter of the products covered by this document (customs [or competent governmental] authorisation No ….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin.

Alkuperäsääntöihin ei sisälly tullinpalautuskieltosäännöstä eikä kirjanpidollisen materiaalinerottelun säännöstä.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

THT