Hyppää sisältöön

Covid-19-läget – Kravet på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning fortsätter

Utgivningsdatum 29.4.2020 11.50
Pressmeddelande

Kommissionen har den 23 april 2020 utfärdat en ny genomförandeförordning (EU) 2020/568 som förlänger kravet på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för tidsperioden 26.4–26.5.2020.

Förordningen kräver uppvisande av exporttillstånd vid export av vissa för personskydd avsedda produkter till länder utanför den Europeiska unionen. Produkterna finns uppräknade i en bilaga till förordningen. I Finland utfärdar social- och hälsovårdsministeriet exporttillstånden för personskydd (länken på finska).

Mera information ges av
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande