Hyppää sisältöön

Covid 19 - Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti

Julkaisuajankohta 17.4.2020 14.05
Tiedote

Euroopan komission päätöksen 2020/491 sisältö

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2020/491, jonka mukaan tavarat vapautetaan tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Tavarat tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esim. hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen) toimesta tai puolesta.
  Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija, silloin kun toimija tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja.  
 2. Tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista
  -Tavarat jaetaan maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19 -tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen kohdassa yksi mainittujen elinten ja organisaatioiden toimesta
  -Tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät kohdassa yksi tarkoitettujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa.
 3. Täytetään asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (Tullittomuusasetus) 75, 78, 79 ja 80 artiklassa sekä direktiivin 2009/132/EY 52, 55, 56 ja 57 artiklassa säädetyt, tavaroiden edelleen luovuttamisen rajoituksiin liittyvät vaatimukset.

Tavarat vapautetaan tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun ne tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten katastrofiapujärjestöjen toimesta tai niiden puolesta niiden tarpeiden täyttämiseksi ajanjaksona, jona ne tarjoavat katastrofiapua niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-tartunnan tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen.

Asiaan liittyviä ohjeita

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöiltä sekä muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastettavilta toimijoilta vaaditan valtuutuslupa, jota haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Lupakeskukselta sähköpostitse: lupakeskus(at)tulli.fi.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

 • Kuvaus hakijan toiminnasta, jossa tullitta tuotuja tavaroita on tarkoitus jakaa tai käyttää
 • Kuvaus tuotavista tavaroista ja tarvittaessa selvitys siitä, miten niitä tullaan käyttämään Korona-epidemian torjunnassa
 • Kuvaus hakijan kirjanpitojärjestelmästä, sekä selvitys siitä, miten kirjanpidon avulla Tulli voi tarvittaessa valvoa toimintaa (tullitta tuotujen tavaroiden tullittomuuteen oikeutetun käytön todentaminen jälkikäteisellä tarkastuksella)

Luvan myöntäminen edellyttää lisäksi kirjallisen sitoumuksen antamista Komission päätöksestä ja Tullin myöntämästä valtuutusluvasta johtuvien velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. Lupakeskus toimittaa hakijoille sitoumusmallin. 

Viitteellinen lista tullitta ja arvonlisäverotta tuotavista tavaroista on tämän asiakastiedotteen liitteenä. Myös muiden tavaroiden tulliton- ja arvonlisäveroton tuonti on sallittua, jos ne täyttävät edellytykset (käyttötarkoitus).

Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten EU-menettely-koodin lisäksi tullittomuusasetusta koskeva kansallinen menettelykoodi C26 (koodiluettelo 0027).

C26 Katastrofin uhrien hyväksi tuodut tavarat (TTA 74, AVL 94.1.12)

Etuuteen oikeutettu loppukäyttäjä on ilmoitettava tulli-ilmoituksella joko ilmoittajana (tavaranhaltijana), vastaanottajana tai tapahtuman lisätietokentässä xxx-tietona ilmoitettuna. Edustajan käyttö on sallittua.

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen, sekä muihin julkisoikeudellisiin laitoksiin rinnastettavien toimijoiden osalta, tulee tulli-ilmoituksella ilmoittaa tapahtuman liiteasiakirjoissa myös heille myönnetyn valtuutusluvan numero ja päivämäärä.

Yksityisen toimijan tuodessa tavarat tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan puolesta, tulee tulli-ilmoituksen liitteenä ilmoittaa tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavarat menevät tämän tiedotteen kohdassa 2 mainittuun käyttötarkoitukseen (Komission päätös 2020/491)

Vapautusta tuontitulleista ja arvonlisäverosta voidaan hakea taannehtivasti 30.1.2020 alkaen tapahtuneesta tuonnista. Asiasta ohjeistetaan myöhemmin erikseen. Komission päätös 2020/491 on voimassa 31.7.2020 saakka.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Corona Coronavirus Korona