COVID-19 – Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti

7.4.2020 16.59
Tiedote

Euroopan komission päätöksen 2020/491 sisältö

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2020/491, jonka mukaan tavarat on vapautettava tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Tavarat tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esim. hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen) toimesta tai puolesta.
  2. Tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista
    - Tavarat jaetaan maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19 -tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen kohdassa yksi mainittujen elinten ja organisaatioiden toimesta
    - Tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät kohdassa yksi tarkoitettujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa.
  3. Täytetään asetuksen (EY) N:o 1186/2009 75, 78, 79 ja 80 artiklassa sekä direktiivin 2009/132/EY 52, 55, 56 ja 57 artiklassa säädetyt, tavaroiden edelleen luovuttamisen rajoituksiin liittyvät vaatimukset.

Tavarat on lisäksi vapautettava tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun ne tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten katastrofiapujärjestöjen toimesta tai niiden puolesta niiden tarpeiden täyttämiseksi ajanjaksona, jona ne tarjoavat katastrofiapua niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-tartunnan tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen.

Asiaan liittyviä ohjeita

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöiltä vaaditan valtuutuslupa, jota haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Lupakeskukselta sähköpostitse: lupakeskus(at)tulli.fi.

Viitteellinen lista tullitta ja arvonlisäverotta tuotavista tavaroista on tämän asiakastiedotteen liitteenä. Myös muiden tavaroiden tulliton- ja arvonlisäveroton tuonti on sallittua, jos ne täyttävät edellytykset (käyttötarkoitus).

Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten EU-menettely-koodin lisäksi tullittomuusasetusta koskeva kansallinen menettelykoodi C26 (koodiluettelo 0027).

C26 Katastrofin uhrien hyväksi tuodut tavarat (TTA 74, AVL 94.1.12)

Etuuteen oikeutettu loppukäyttäjä on ilmoitettava tulli-ilmoituksella joko ilmoittajana (tavaranhaltijana), vastaanottajana tai tapahtuman lisätietokentässä xxx-tietona ilmoitettuna. Edustajan käyttö on sallittua.

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen osalta tulee tulli-ilmoituksella ilmoittaa tapahtuman liiteasiakirjoissa myös heille myönnetyn valtuutusluvan numero ja päivämäärä.

Yksityisen toimijan tuodessa tavarat tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan puolesta, tulee tulli-ilmoituksen liitteenä ilmoittaa tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavarat menevät tämän tiedotteen kohdassa 2 mainittuun käyttötarkoitukseen (Komission päätös 2020/491)

Vapautusta tuontitulleista ja arvonlisäverosta voidaan hakea taannehtivasti 30.1.2020 alkaen tapahtuneesta tuonnista. Asiasta ohjeistetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Corona Coronavirus Korona