Hyppää sisältöön

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitelain muutos

31.12.2010 17.29
Tiedote

220/2010, MT/AS

Lailla biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) on laitettu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä. Lain tarkoituksena on direktiivin mukaisesti edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä.

Laissa säädetään liikennepolttoaineiden jakelijoille velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus biopolttoaineita. Vähimmäisosuus on vuonna 2008 ollut kaksi prosenttia liikennepolttoaineiden jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Vuosina 2009 ja 2010 osuus on ollut neljä prosenttia.

Lakia muutetaan 1.1.2011 voimaan tulevalla lain muutoksella siten, että biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite on vuosina 2011 – 2014 6% ja sen jälkeen nousee vuosittain  siten, että vuonna 2020 velvoiteprosentti on 20 prosenttia.  

Lakia tarkennetaan myös siten, että velvoitteen täyttämisessä huomioitavien biopolttoaineiden on täytettävä RES-direktiivissä määritellyt kestävyyskriteerit, jäteperäiset eli ns. tuplalaskettavat biopolttoaineet huomioidaan velvoitteen täyttämisessä kaksinkertaisena ja velvoitteen ylittävä osuus huomioidaan seuraavan vuoden velvoitetta täytettäessä.

Laissa myös muutetaan muutamien polttoaineiden bioperäiseksi hyväksyttäviä osuuksia. Bio-ETBE:stä bioperäiseksi hyväksytään 37%, bio-MTBE:stä 22%, bio-TAEE:stä 29% ja bio-TAME:sta 18%.

THT