Asiakastiedote 18.11.2016
Autoverotus Ahvenanmaalla 1.1.2017 alkaen

18.11.2016 16.12
Tiedote

Auto- ja valmisteverotus siirtyvät Verohallinnon hoidettaviksi 1.1.2017. Siitä alkaen Tulli ei siis käsittele enää autoverotusta.

Rekisteröitävän ajoneuvon maahantuonti on kuitenkin aina ilmoitettava tullille Ahvenanmaalle saavuttaessa.

Maarianhaminan tullissa hoidetaan edelleen seuraavat tehtävät:

  • Maarianhaminan tulli myy edelleen siirtotarroja.
  • Tulli kantaa edelleen EU:sta ja kolmansista maista tuotavien ajoneuvojen arvonlisäverot.
  • Tulli kantaa myös arvonlisäverot Suomesta Ahvenanmaalle sekä Ahvenanmaalta Suomeen tuotavista ajoneuvoista.
  • Maarianhaminan tulli kantaa arvonlisäverot Ahvenanmaalle tuoduista peräkärryistä ja -vaunuista, hevoskuljetuskärryistä, mopoista, veneistä jne.
  • Tulli myöntää todistuksen (Tullintyg) yrityksille, joilla on verorajanumero ja jotka maksavat Suomesta ostetun ajoneuvon arvonlisäveron kuukausittaisella veroilmoituksellaan.  

Jotta ajoneuvo voidaan rekisteröidä, asiakkaan täytyy ensin täyttää Tullin ja Verohallinnon velvoitteet.

Verohallinto perii autoveron tuontiautoilta. Autoverotuksen asiointi ja verotus hoidetaan ensisijaisesti Verohallinnon sähköisissä palveluissa. Maarianhaminan verotoimistoon voi tarvittaessa jättää myös autoverotuksen paperi-ilmoituksia.

Autovero-oikaisut siirtyvät Verohallintoon 1.1.2017 alkaen, myös ne, joissa ensiverotuspäätöksen on tehnyt aikanaan Tulli. Oikaisuvaatimukset ohjataan jättämään ensi vuoden alusta Verohallintoon, mutta oikaisuvaatimuksen voi toimittaa päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti myös Tulliin, josta oikaisuvaatimukset toimitetaan edelleen Verohallintoon käsiteltäväksi.

Yhteystiedot:

Maarianhaminan tulli
Palvelunumero: (ruotsiksi) 0295 52333
Puhelinvaihde: 0295 5200

Verohallinto
Autoveroneuvonta (ruotsiksi), p. 029 49 7151

Asiakastiedotteet