Hyppää sisältöön

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen

15.12.2010 16.26
Tiedote

194/2010, JS/JAN

Tullihallitus

Määräys

Dnro
194/010/10

Antopäivä
15.12.2010

Säädösperusta
Autoverolaki 40 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2011–25.1.2012

Kohderyhmät
Tullipiirit, rekisteröidyt asiamiehet sekä ajoneuvojen maahantuojat, jotka ovat ilmoittautuneet hakeutuvansa rekisteröidyksi asiamieheksi.

Tullihallitus on autoverolain 40 §:n 2 momentin nojalla vahvistanut jaksot, joilta lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus on annettava. Ilmoitusjaksot ovat kussakin kalenterikuussa seuraavat:

I jakso 1.–10. päivä
II jakso 11.–20. päivä
III jakso 21.–kuukauden viimeinen päivä.

Autoveroilmoituksen antaminen

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä. Jos viimeinen ilmoituspäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa ilmoituksen jättää lain säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §:n mukaisesti vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jaksolta määrättävän veron eräpäivä

Jaksolta määrättyjen verojen eräpäivä on 25 päivää jakson päättymisestä. Jaksolta määrätyistä autoveroista lähetetään asiakkaalle jaksoerittely, jolla asiakas voi maksaa yhdellä kertaa kaikki samaan aikaan erääntyvät autoverotuspäätökset. Jos eräpäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa veron maksaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikäli asiakas maksaa veron myöhässä, kannetaan lain veronlisäyksestä ja viivekorosta (1556/1995) mukaista viivekorkoa jokaiselta verotuspäätökseltä erikseen (viivekoron minimi on 3 euroa/päätös).

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen

1   jakso  1. - 10. päivä

11  jakso  11. - 20. päivä

111 jakso 21. - kuukauden viimeinen päivä

Tullihallituksen yleiskirje 194/010/10, 1.12.2010.

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekie/isenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10) päivänä jakson päättymisestä.

Autoverotus jakso

Jaksoilmoituksen viimeinen iättöpäivä

Eräpäivä

1. - 10.1.2011

20.1.2011

4.2.2011

11. - 20.1.2011

1.2.2011

15.2.2011

21. - 31.1.2011

11.2.2011

25.2.2011

1. - 10.2.2011

21.2.2011

7.3.2011

11. - 20.2.2011

2.3.2011

17.3.2011

21. - 28.2.2011

10.3.2011

25.3.2011

1. - 10.3.2011

21.3.2011

4.4.2011

11. - 20.3.2011

30.3.2011

14.4 .2011

21. - 31.3.2011

11.4.2011

26.4.2011

1. - 10.4.2011

20.4.2011

5.5.2011

11. - 20.4.2011

2.5.2011

16.5.2011

21. - 30.4.2011

10.5.2011

25.5.2011

1. - 10.5.2011

20.5.2011

6.6.2011

11. - 20.5.2011

31.5.2011

14.6.2011

21. - 31.5.2011

10.6.2011

27.6.2011

1. - 10.6.2011

20.6.2011

5.7.2011

11. - 20.6.2011

30.6.2011

15.7.2011

21. - 30.6.2011

11.7.2011

25.7.2011

1. -10.7.2011

20.7.2011

4.8.2011

11. - 20.7.2011

1.8.2011

15.8.2011

21. - 31.7.2011

10.8.2011

25.8.2011

1. - 10.8.2011

22.8.2011

5.9.2011

11. - 20.8.2011

30.8.2011

14.9.2011

21. - 31.8.2011

12 .9.2011

26.9.2011

1. - 10.9.2011

20.9.2011

5.10.2011

11. - 20.9.2011

30.9.2011

17.10.2011

21. - 30.9.2011

10.10.2011

25.10.2011

1. - 10 .10.2011

20.10.2011

4.11.2011

11. - 20.10.2011

31.10.2011

14.11.2011

21. - 31.10.2011

10.11.2011

25.11.2011

1.-10.11.2011

21.11.2011

5.12.2011

11. - 20.11.2011

30.11.2011

15.12.2011

21. - 30.11.2011

12.12.2011

27.12.2011

1. - 10.12.2011

20.12.2011

4.1.2012

11. - 20.12.2011

30.12.2011

16.1.2012

21. - 31.12.2011

10.1.2012

25.1.2012

THT