Hyppää sisältöön

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen

24.11.2011 14.13
Tiedote

189/2011, JS/JAN

Tullihallitus

Määräys

Dnro
189/010/11

Antopäivä
16.11.2011

Säädösperusta
Autoverolaki 40 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2012 - 25.1.2013

Kohderyhmät
Tullipiirit, rekisteröidyt asiamiehet sekä ajoneuvojen maahantuojat, jotka ovat ilmoittautuneet hakeutuvansa rekisteröidyksi asiamieheksi.

Tullihallitus on autoverolain 40 §:n 2 momentin nojalla vahvistanut jaksot, joilta lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus on annettava. Ilmoitusjaksot ovat kussakin kalenterikuussa seuraavat:

I jakso 1. - 10. päivä
II jakso 11. - 20. päivä
III jakso 21. - kuukauden viimeinen päivä.

Autoveroilmoituksen antaminen

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä.  Jos viimeinen ilmoituspäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa ilmoituksen jättää lain säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §:n mukaisesti vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jaksolta määrättävän veron eräpäivä

Jaksolta määrättyjen verojen eräpäivä on 25 päivää jakson päättymisestä. Jaksolta määrätyistä autoveroista lähetetään asiakkaalle jaksoerittely, jolla asiakas voi maksaa yhdellä kertaa kaikki samaan aikaan erääntyvät autoverotuspäätökset. Jos eräpäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa veron maksaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikäli asiakas maksaa veron myöhässä, kannetaan lain veronlisäyksestä ja viivekorosta (1556/1995) mukaista viivekorkoa jokaiselta verotuspäätökseltä erikseen (viivekoron minimi on 3 euroa/päätös).

THT