Hyppää sisältöön

Autonomiset tullisuspensiot 1.7.2019

Julkaisuajankohta 26.6.2019 10.47
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2019/999 on julkaistu EUVL L 163/20.6.2019.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

  1. poistetaan taulukosta kaikki asteriskit ja loppualaviite (*), jossa on teksti ”Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike”;
  2. poistetaan taulukosta tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit ovat tämän asetuksen liitteessä I;
  3. lisätään tämän asetuksen liitteessä II luetellut tuoterivit kyseisen taulukon ensimmäisessä ja toisessa sarakkeessa olevien CN- ja Taric-koodien mukaisessa järjestyksessä.

Asetusta sovelletaan 1.7.2019 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet