Hyppää sisältöön

Autonomiset tullisuspensiot 1.7.2017

Julkaisuajankohta 28.6.2017 10.37
Tiedote

PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2017/1134; julkaistu EUVL L 164/27.6.2017.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

1) Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä.

2) Poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

Asetusta sovelletaan 1.7.2017 alkaen.

Lisätietoja:
Tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT