Autonomiset tullisuspensiot 1.7.2018

27.6.2018 15.40
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2018/914 on julkaistu EUVL L 162/27.6.2018.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

  1. Poistetaan taulukosta kaikki asteriskit ja loppualaviite (*), jossa on teksti ”Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike”.
  2. Poistetaan taulukosta tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit ovat tämän asetuksen liitteessä I.
  3. Lisätään tämän asetuksen liitteessä II luetellut tuoterivit kyseisen taulukon ensimmäisessä ja toisessa sarakkeessa olevien CN- ja Taric-koodien mukaisessa järjestyksessä.

Asetusta sovelletaan 1.7.2018 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi                      

Etuuskohtelutiedotteet