Autonomiset tullisuspensiot 1.1.2020

30.12.2019 8.15
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2019/2197 on julkaistu EUVL L 335/27.12.2019.

Nyt julkaistun asetuksen liitteellä korvataan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite kokonaan.

Asetusta sovelletaan 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet