Autonomiset tullisuspensiot 1.1.2018

2.1.2018 13.24
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2017/2467 on julkaistu EUVL L 351/30.12.2017.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

1) Poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä I.

2) Lisätään tämän asetuksen liitteessä II luetellut tuoterivit asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevaan taulukkoon kyseisen taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä.

Asetusta sovelletaan 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet