Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille

5.7.2010 14.54
Tiedote

116/2010, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta. Asetus N:o 565/2010; julkaistu EUVL L 163/30.6.2010, s. 3. Asetus on tullut voimaan 30.6.2010 ja sitä sovelletaan 1.7.2010 alkaen.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite seuraavasti:

lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevat rivit

korvataan tariffikiintiöitä 09.2814, 09.2907, 09.2816 ja 09.2807 koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla riveillä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT