Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille

Julkaisuajankohta 18.1.2011 13.45
Tiedote

4/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta. Asetus N:o 1264/2010; julkaistu EUVL L 347/31.12.2010. Asetus on tullut voimaan 31.12.2010 ja sitä sovelletaan 1.1.2011 alkaen. Asetuksen 2 artiklaa sovelletaan 1.7.2010 alkaen.

Asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite korvataan tämän asetuksen liitteellä.

Asetuksen 2 artiklan mukaan tariffikiintiön 09.2977 (akryylinitriili) määräksi vahvistetaan 40 000 tonnia 1.7.2010 alkaen. Tariffikiintiön  09.2635 (valokuidut) määräksi vahvistetaan 1 300 000 km 1.7.2010 alkaen. Näihin kiintiöihin voi takautuvan korotuksen vuoksi tehdä pyyntöjä tavaraerille, joiden tulli-ilmoitus on vastaanotettu 1.7.-31.12.2010. 1.1.2011 alkaen voimassa ovat asetuksen liitteessä vahvistetut kiintiömäärät.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT