Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille

Julkaisuajankohta 5.8.2011 10.25
Tiedote

125/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta. Asetus N:o 630/2011; julkaistu EUVL L 170/30.6.2011. Asetus on tullut voimaan 30.6.2011 ja sitä sovelletaan 1.7.2011 alkaen. Asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1.1.2011 alkaen.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite seuraavasti:

  1. Korvataan tariffikiintiöitä 09.2767, 09.2813 ja 09.2631 koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä I olevilla riveillä.
  2. Korvataan tariffikiintiöitä 09.2977, 09.2628, 09.2629 ja 09.2635 koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla riveillä.
  3. Poistetaan tariffikiintiötä 09.2947 koskeva rivi.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT