Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille

Julkaisuajankohta 21.12.2012 15.35
Tiedote

168/2012, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta. Asetus N:o 1231/2012; julkaistu EUVL L 350/20.12.2012, s. 3–7. Asetus on tullut voimaan 20.12.2012 ja sitä sovelletaan 1.1.2013 alkaen lukuun ottamatta 2 artiklaa, jota sovelletaan 1.7. 2012 alkaen.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

Muutetaan 1.7.2012 alkaen asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite seuraavasti:

  1. Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2628, kiintiömääräksi vahvistetaan 3 000 000 m².
  2. Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2634, kiintiömääräksi vahvistetaan 8 000 tonnia 31.12.2012 saakka. (HUOM. Asetuksen suomenkielisessä versiossa on painovirhe.)
  3. Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2929, kiintiömääräksi vahvistetaan 10 000 tonnia.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT