Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2017

Julkaisuajankohta 28.6.2017 10.35
Tiedote

PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2017/1133; julkaistu EUVL L 164/27.6.2017.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite seuraavasti:

1) lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 ja 09.2870, koskevat rivit asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä olevan taulukon toisessa sarakkeessa olevien CN-koodien järjestystä noudattaen;

2) korvataan tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 ja 09.2860, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla riveillä.

Asetusta sovelletaan 1.7.2017 alkaen.

Lisätietoja:
Tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT