Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2015

26.6.2015 15.42
Tiedote

56/2015, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 2015/981; julkaistu EUVL L 159/25.6.2015.

Asetuksella avataan tullittomat tariffikiintiöt seitsemälle uudelle tuotteelle. Kahden tuotteen tavaran kuvausta muutetaan ja kuuden muun tuotteen kiintiömäärää korotetaan. Kahden tuotteen osalta tariffikiintiöt muutetaan tullisuspensioiksi.

Asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä luetelluille tuotteille avataan unionin autonomiset tariffikiintiöt, joiden puitteissa yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan liitteessä ilmoitetuksi ajanjaksoksi, ilmoitetuin prosentein ja ilmoitettuun määrään asti.

Autonomisia tariffikiintiöitä ei sovelleta seoksiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, jotka on valmistettu erilaisista ainesosista, jotka sisältävät liitteessä lueteltuja tuotteita.

Asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite muutetaan tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

Asetusta sovelletaan 1.7.2015 alkaen.

THT