Hyppää sisältöön

Autonoma tullkvoter 1.7.2013

Utgivningsdatum 2.7.2013 12.25 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.42
Pressmeddelande

82/2013, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 627/2013; publicerad EUT L 179, 29.6.2013, s. 44-45.

Förordningen tillämpas från den 1 juli 2013.

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ändras på följande sätt:

1) De rader med löpnumren 09.2644 och 09.2663–09.2671 som anges i bilaga I till denna förordning läggs till.  
2) Raderna för tullkvoter med löpnumren 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 och 09.2917 ersätts med raderna i bilaga II till denna förordning.

TMD