Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2013

Julkaisuajankohta 2.7.2013 12.25
Tiedote

82/2013, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta. Asetus N:o 627/2013; julkaistu EUVL L 179/29.6.2013.

Asetusta sovelletaan 1.7.2013 alkaen.

Asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite muutetaan seuraavasti:

  1. Lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevat rivit, jotka koskevat järjestysnumeroita 09.2644 ja 09.2663–09.2671.
  2. Korvataan tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 ja 09.2917, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla riveillä.
THT