Hyppää sisältöön

Autonoma tullkvoter 1.1.2016

Utgivningsdatum 5.1.2016 12.12 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 17.00
Pressmeddelande

3/2016, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2015/2448; publicerad i EUT L 345/30.12.2015, s. 3 - 10.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersätts med bilagan till den nu publicerade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

TMD