Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt 1.1.2016

Julkaisuajankohta 5.1.2016 12.12
Tiedote

3/2016, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 2015/2448; julkaistu EUVL L 345/30.12.2015.

Asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite korvataan nyt julkaistun asetuksen liitteellä.

Asetusta sovelletaan 1.1.2016 alkaen.

THT