Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2019

26.6.2019 10.46
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2019/998 on julkaistu EUVL L 163/20.6.2019.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite seuraavasti:

  1. korvataan tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.2723, koskeva rivi seuraavasti: ”09.2723 ex 3911 90 19 10 Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-4,4′-bifenyleeni) 1.1.–31.12. 5 000 tonnia 0 %”
  2. korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

Asetusta sovelletaan 1.7.2019 alkaen. Tariffikiintiön 09.2723 muutosta koskevaa asetuksen 1 artiklan 1 alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet