Autonomiset tariffikiintiöt 1.1.2019

28.12.2018 15.27
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2018/2070 on julkaistu EUVL L 331/28.12.2018.

Nyt julkaistun asetuksen liitteellä korvataan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite kokonaan.

Asetusta sovelletaan 1.1.2019 alkaen.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet