Autonomiset tariffikiintiöt 1.1.2018

2.1.2018 13.21
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus (EU) 2017/2466 on julkaistu EUVL L 351/30.12.2017.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite seuraavasti:

1) lisätään taulukkoon tämän asetuksen liitteessä I olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 ja 09.2932, koskevat rivit toisessa sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä;

2) korvataan taulukossa tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 ja 09.2868, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla vastaavilla riveillä;

3) poistetaan taulukosta tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 ja 09.2669, koskevat rivit;

4) kumotaan loppuviite (*) ”Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike”.

Asetusta sovelletaan 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet