Hyppää sisältöön

Aurinkosähkökennot, -moduulit ja -paneelit, muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä, nimikekohtainen sääntö

Julkaisuajankohta 18.12.2013 12.56
Tiedote

165/2013, LL

Tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteeseen 11 on lisätty nimikekohtaiset alkuperäsäännöt:

  • nimikkeeseen 8501 kuuluville kiteisestä piistä valmistetuille aurinkosähkömoduuleille tai -paneeleille sekä
  • nimikkeeseen 8541 kuuluville kiteisestä piistä valmistetuille aurinkosähkökennoille, -moduuleille tai -paneeleille.

Tämä lisäys on toteutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1357/2013 (EUVL L 341, 18.12.2013), joka tulee voimaan 25.12.2013. Uudet tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteeseen 11 sisällytettävät nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat asetuksen liitteessä.

Puheena olevista Kiinasta peräisin olevista taikka sieltä lähetetyistä tuotteista kannetaan polkumyyntitulli ja tasoitustulli (THT 161/2013). Polkumyyntitulli ja tasoitustulli kannetaan siis myös Kiinasta lähetetyistä tuotteita, vaikka tätä ei yleiskirjeen 161/2013 otsikossa mainitakaan.

Asetuksen 1357/2013 johdannossa on mainittu muun kuin etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määräytymisen perusperiaate eli tullikoodeksin 24 artiklan mukainen sääntö tilanteeseen, jossa tavaran valmistamiseen on osallistunut kaksi taikka useampia maita.

Tälle tullikoodeksi 24 artiklan periaatteelle on nyt vahvistettu yksityiskohtainen tulkintasääntö liitteeseen 11 alkuperämaan määrittämiseksi. Tällä halutaan varmistaa polkumyyntitullien oikea ja yhdenmukainen soveltaminen.

Asetuksen 1357/2013 johdannossa mainitaan myös, että se maa, jossa kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkökennot valmistetaan, olisi aurinkosähkömoduulien tai -paneelien muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat

THT