Hyppää sisältöön

Asiakasyhteistyötä Tullin ja Ahvenanmaan elinkeinoelämän edustajien välillä

15.6.2017 13.53
Tiedote

Tulli on perustanut uuden, Ahvenanmaan kysymyksiä käsittelevän asiakasyhteistyöryhmän.

Toukokuussa 2016 voimaan astunut EU:n uusi tullilainsäädäntö ja tulevat muutokset Tullin ja Verohallinnon välisessä työnjaossa ovat nostaneet esiin tarpeen uudesta yhteistyöfoorumista Tullin ja asiakkaiden välillä. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on muutosten mahdollisimman sujuva läpivieminen sekä uusien toimintatapojen ja yhteistyömallien kehittäminen yhdessä Ahvenanmaan elinkeinoelämän edustajien kanssa. Ryhmä toimii toistaiseksi määräaikaisena vuoden 2018 loppuun asti, minkä jälkeen jatkosta päätetään erikseen.

Kokouksissa sekä vakituisia että vaihtuvia osallistujia

Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 6.6.2017 Maarianhaminassa. Ryhmän pysyviksi asiakasjäseniksi on kutsuttu edustajat Ålands Näringsliv Ry:stä, Åland Post Ab:stä, Transmar Ab:stä sekä Mariehamns Parti Ab:stä. Tullin edustajat ovat Maarianhaminan tullista ja Ulkomaankauppa- ja verotusosastolta johon myös Tullin Asiakaspalveluiden edustajat kuuluvat. Asialistalla kulloinkin olevien aiheiden mukaan osallistujia aiotaan kutsua vaihtelevasti myös muista yrityksistä.

Osallistua voi myös asiakasyhteistyöverkostojen kautta

Asiakasyhteistyöhön Tullin kanssa voi osallistua myös asiakasyhteistyöverkostojen kautta. Tullilla on kahdeksan eri asiakasyhteistyöverkostoa, joista yksi on suunnattu nimenomaan Ahvenanmaalla toimiville yrityksille. Yhteistyöverkostojen kautta Tulli pyytää kommentteja valmisteilla oleviin asioihin, kerää tietoa uusista asiakastarpeista ja jakaa ajankohtaista tietoa, mm. asiakasyhteistyöryhmien kokousmuistiot liitemateriaaleineen joita voi kommentoida.

Asiakasyhteistyöverkostojen toiminta, jäsenten ja Tullin välinen kirjeenvaihto, on avointa kaikille verkostossa mukana oleville. Verkoston toimintaan mukaan haluavat asiakkaat voivat ilmoittautua asiakasyhteistyöverkoston jäseniksi sihteerin kautta: Asiakasyhteistyöverkostojen sihteerit

Asiakastiedotteet