Hyppää sisältöön

Arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laskee 5 euroon 1.1.2013

Julkaisuajankohta 5.5.2011 8.03
Tiedote

66/2011, MH/TNu

Nykyinen arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laskee nykyisestä 10 eurosta 5 euroon 1.1.2013. Tätä koskeva laki arvonlisäverolain muuttamisesta  nro 267/2011 on annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Lailla arvonlisäverolain muuttamisesta arvonlisäverolakiin lisätään uusi 101 b pykälä. Säännöksen mukaan tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa pienin kannettava tai perittävä veron määrä on 5 euroa. Tätä rajaa ei sovelleta tulliasetuksen (1543/1994) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.  

Tulliasetuksen 2 §:n 2 momenttia on muutettu 17.11.2010 voimaan tulleella Valtioneuvoston asetuksella N:o 961/2010.

Arvonlisäverolain 101 b § koskee tavaran maahantuontia Suomeen EU:n tulli- ja arvolisäveroalueen ulkopuolelta, tuontia Ahvenanmaalta Manner-Suomeen ja päinvastoin sekä tuontia Suomeen muualta EU:n tullialueelta, mutta arvonlisäveroalueen ulkopuolelta. Tulli- ja veroalueista löytyy luettelo tulli.fi- sivuilta > EU:n tulli- ja veroalue.

Kun kyse on matkustajan ja Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvan henkilön mukanaan tuomista tai yksityiselle henkilölle lähetetyistä alkoholijuomista ja tupakkatuotteista,  5 euron rajaa ei sovelleta.  

Arvonlisäverolain 101 b § tulee voiman 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lisätietoja: Tuula Nummela, puh. 040 332 2449.

THT