Hyppää sisältöön

Antidumpningstullar på argentinsk och indonesisk biodiesel kan återbetalas eller efterges på ansökan

28.5.2018 15.48
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr C 181, 28.5.2018, finns ett tillkännagivande om EU-tribunalens domar på basis av vlka antidumpningstullar som tagits ut för biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien kan återbetalas. Återbetalning eller eftergift kan sökas hos Tullens enhet för omprövning.

Återbetalningen och eftergiften gäller biodiesel som tillverkats av 13 exporterande tillverkare. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 och 3824 99 92 20), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30)

Samtidigt återupptar kommissionen undersökningen rörande import av biodiesel med ursprung i Argentina. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar