Hyppää sisältöön

Alustoimitusmenettely (muonitusmenettely) 1.1.2011 alkaen

13.10.2010 13.33
Tiedote

160/2010, TVE/JR

Tullihallitus                                                                   

Määräys

Dnro                                                                     160/010/2010                                                          

Antopäivä
13.10.2010

Säädösperusta
Tullilaki 29.12.1994/1466, 4 § 2 momentti ja 9 §; Valmisteverolaki 19.3.2010/182, 19 §; Valtiovarainministeriön päätös eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista 1723/1995 annettu 21.12.1995;  Komission asetus (ETY) nro 2454/93, artikla 285a sekä artikla 786

Voimassaoloaika
15.10.2010 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Meri- ja ilmaliikenteen tavarantoimittajat, meri- ja ilmaliikenteen polttoainetoimittajat, laivakauppiaat ja varustamot, junaliikenteen tavarantoimittajat

Kumottavat määräykset
Tällä määräyksellä kumotaan tullihallituksen 29.3.2010 muonitusmenettelystä antama päätös 57/010/10.

1. Muutokset

Yhteisötavaroiden verottomissa toimituksissa kansainvälisen liikenteen vesi- ja ilma-aluksiin tulee käyttää vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia 1.1.2011 lähtien. Uudet säännöt koskevat muonitustavaroiden ja polttoainetoimitusten lisäksi myös verottomasti tapahtuvaa kansainvälisen liikenteen alusten varustamista. Näiden muutosten vuoksi mainitussa tarkoituksessa tehtyjä toimituksia kutsutaan vastaisuudessa alustoimituksiksi ja menettelyä alustoimitusmenettelyksi.

Ei-yhteisötavaroiden verottomissa toimituksissa kansainvälisen liikenteen vesi- ja ilma-aluksiin noudatetaan vientiä koskevia muodollisuuksia tarpeellisin osin. Esimerkiksi ei-yhteisötavaroiden tullivarastoista tapahtuviin toimituksiin kansainvälisen liikenteen vesi- ja ilma-aluksiin tulee käyttää alustoimitusmenettelyä.

1.1. Tavanomainen alustoimitusmenettely

Verottomista alustoimituksista tulee kaupallisen toimijan 1.1.2011 lähtien antaa vienti-ilmoitus ennen aluksen lähtöä yhteisön tullialueelta. Tavanomainen vienti-ilmoitus annetaan tullin vienti-ilmoitusjärjestelmään joko netti-ilmoituksena tai sanomamuodossa.

1.2. Yksinkertaistettu alustoimitusmenettely

Käytettäessä verottomiin alustoimituksiin yksinkertaistettua alustoimitusmenettelyä kaupallisen toimijan tulee merkitä alukselle toimitettavat tavarat kirjanpitoonsa ja raportoida niistä aluksen lähdön jälkeen tulliviranomaiselle annettavalla erillisellä ilmoituksella. Yksinkertaistetun ilmoituksen käyttämiseen tarvitaan tulliviranomaisen myöntämä lupa. 

Taloudellisten toimijoiden, jotka toimittavat säännöllisesti tavaraa kansainvälisen liikenteen aluksiin ja haluavat käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä 1.1.2011 alkaen, tulee hakea alustoimitusten yksinkertaistettujen menettelyiden käyttöä koskeva lupa Tullilta. 

Nykyiset tulliviranomaisen myöntämissä varastoluvissa mainitut muonitusehdot tulevat tarpeettomiksi 1.1.2011 alkaen.

2. Hakemus yksinkertaistetun menettelyn luvan saamiseksi

Hakemus alustoimitusten yksinkertaistettujen menettelyiden käyttämiseksi on tehtävä viimeistään 1.11.2010, jotta tulli ehtii käsittelemään sen ennen vuodenvaihdetta. Hakemus on tehtävä käyttäen tullilomaketta nro 692s_08, Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskeva lupahakemus. Lomakkeen, sen jatkolomakkeen ja täyttöohjeet voi tulostaa tullin nettisivulta osoitteesta:

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/lomakkeet/vientitullauksen_lomakkeet/index.jsp

Täytettäessä lomaketta merkitään

  • kohtaan 3 lupatyypiksi ”Alustoimitusten yksinkertaistetut menettelyt”
  • kohtaan 4.b. luvan tyypiksi ”Alustoimitukset”, luvan viitenumeroksi ”Yksinkert. menettely” ja päättymispäiväksi ”Toistaiseksi” tai haluttu luvan päättymispäivä
  • kohtaan 8.a. tavaralajiksi

9930 24 00: CN-ryhmiin 1–24 kuuluvat tavarat,
9930 27 00: CN-ryhmiin 27 kuuluvat tavarat,
9930 99 00: muualle luokitellut tavarat.

  • kohtaan 11.b. toimipaikaksi Helsinki
  • kohtaan 14 yksinkertaistetun ilmoituksen tyypiksi kaupallinen tai muu asiakirja, ja sitä täsmentäen ”Alustoimittajan kuukausitilitys”

Muut lomakkeen kohdat täytetään lomakkeen 692s_08 täyttöohjeen mukaisesti.

Hakemukset pyydetään toimittamaan kirjeitse Eteläisen tullipiiriin kirjaamoon, PL 62, 00501 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirmohki(at)tulli.fi

3. Toimitukset juniin

Muonittajan on annettava kuukausittainen tilitys muonitusta valvovalle tullille sen toimittaessa tullilain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tullittomia muonitustavaroita valtiovarainministeriön eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista antaman päätöksen (1723/1995) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun junaan tullivarastosta, väliaikaisesta varastosta, vapaavarastosta tai vapaa-alueelta. 

4. Lisätiedot

Lisätietoja uudesta alustoimitusmenettelystä antavat Olli Tuomisto Tullihallituksesta, olli.tuomisto(at)tulli.fi , p. 020 492 2752, ja Lasse Lehtokangas Eteläisestä tullipiiristä, lasse.lehtokangas(at)tulli.fi, p. 040 332 1071.

THT