Hyppää sisältöön

Arkivering av ursprungsintyg

21.12.2017 14.39
Pressmeddelande

Ett tillstånd eller något annat dokument som en myndighet med sin underskrift, stämpel eller på annat motsvarande sätt bestyrkt ska förvaras i ursprunglig pappersform. Detta krav gäller för de FORM A-, EUR.1-, EUR-MED- och A.TR.-varucertifikat samt de faktura- och ursprungsdeklarationer som undertecknats av exportören i exportlandet som vid sidan om annat ska uppvisas för att man ska erhålla förmånsbehandling.

Läs mer om arkivering av förtullningsdokument.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling