Alkuperäsääntöpoikkeus polkupyörien tuontiin Kambodžasta 9.3.2018–31.12.2019

12.3.2018 15.05
Tiedote

EU:n GSP-järjestelmään kuuluvasta Kambodžasta voidaan tuoda tariffikiintiön rajoissa moottorittomia polkupyöriä helpotetuin alkuperäsäännöin 9.3.2018–31.12.2019.

Polkupyörien valmistuksessa voidaan käyttää Malesiasta peräisin olevia HS-nimikkeeseen 8714 kuuluvia osia alueellista kumulaatiota soveltaen, vaikka Malesia ei enää ole EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaa. Näin valmistettuja polkupyöriä pidetään Kambodžan alkuperätuotteina.

Poikkeuksen soveltaminen edellyttää, että Kambodžassa vahvistettujen A-alkuperätodistusten kohdassa 4 tai Kambodžassa rekisteröityneiden viejien laatimissa alkuperävakuutuksissa on seuraava maininta:

”Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348”

Tariffikiintiötä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti. Kiintiöön lukemista pyydetään tulli-ilmoituksella.

Asiaa koskeva asetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä L 67, 9.3.2018. Asetuksessa on kuvaus tuotteesta, tuotteen CN-koodi, kiintiön järjestysnumero sekä kiintiömäärä.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet